Corona virus (COVID-19)

Ook tijdens de Corona crisis staan wij met ons team voor u en uw huisdieren klaar. Wij volgen als praktijk het beleid van het RIVM en de overheid en volgen de ontwikkelingen van het Corona virus voor mens en dier op de voet.

Onze maatregelen vanaf 25 februari:

  • Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Laat dan iemand anders met uw dier langskomen of bel de afspraak af.
  • We vragen u zoveel mogelijk per Pin te betalen.
  • Als u voer en medicijnen van te voren besteld via mail (bestelling@dierenkliniekzoetermeer.nl) dan zorgen wij er voor dat het voor u klaar staat. Ook vragen we u de bestelling van te voren via een Ideal link te betalen, zo zorgen we voor veiligheid voor iedereen.

Kan het Corona virus (COVID-19) huisdieren ziek maken?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus. Op dit moment zijn er enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België van dieren die positief getest zijn op het virus. Uit experimentele onderzoeken waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus, is gebleken dat katten, fretten en hamsters geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van fretten of hamsters bekend.

Zijn er in Nederland huisdieren besmet met het coronavirus?

In Nederland zijn er een paar gevallen bekend van dieren met het coronavirus. Bij 1 hond zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Het is aannemelijk dat de dieren in eerste instantie besmet zijn geraakt door medewerkers en dat de nertsen vervolgens elkaar hebben besmet. Ook bij 3 katten die aanwezig waren op één van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Hoe kunnen huisdieren het virus oplopen?

Het is onbekend hoe huisdieren het virus kunnen oplopen. De 2 honden in Hongkong en de katten in België en New York waren van COVID-19-patiënten. Ook de hond in Nederland was van een patiënt met het coronavirus. De Nederlandse katten waren aanwezig op het nertsenbedrijf waar eerder besmettingen bij nertsen waren gevonden. Het is onduidelijk hoe zij de infectie hebben opgelopen

Wordt er onderzoek gedaan naar COVID-19 bij huisdieren?

Er wordt onderzoek gedaan bij huisdieren wanneer er een verdenking is van een met COVID-19 besmet huisdier. Een eigenaar van een ziek dier dat in contact is geweest met een COVID-19 patiënt, kan hierover contact opnemen met de dierenarts. De dierenarts besluit in overleg met de NVWA of het dier moet worden onderzocht en getest.

Kunnen (huis)dieren het virus overdragen naar dieren of mensen?

De kans dat (huis)dieren besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt zeer klein geacht. Het grootste risico zit in de overdracht door contact tussen mensen onderling.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus bij huisdieren?

Het aantal dieren dat COVID-19 heeft is zo klein, dat het onduidelijk is wat de symptomen kunnen zijn. De enkele zieke dieren waarbij het virus is vastgesteld hadden benauwdheids- en/of diarreeklachten.

Is de kans groot dat huisdieren hieraan overlijden, of zijn de symptomen mild?

Omdat het aantal dieren dat is besmet met het coronavirus zo klein is, is dit nog onduidelijk.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn huisdier het virus oploopt?

Wanneer u (klachten passend bij) COVID-19 heeft, dan moet u het contact met uw huisdier(en) vermijden. Wanneer u zelf geen klachten heeft, wordt aangeraden om de standaard hygiëneregels te blijven toepassen: was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gezicht.

Wat moet ik doen als mijn huisdier ziek is?

  • Als uw huisdier ziek is, ga dan niet naar de dierenarts maar neem eerst telefonisch contact op.
  • Zieke huisdieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19 patiënten moeten binnen blijven.
  • Als er sprake is van een ziek dier in een huishouden waar mensen klachten hebben of patiënt zijn, voorkom dan contact tussen patiënten, huisgenoten/verzorgers en het zieke dier.

Wie zorgt voor de huisdieren van mensen die ziek zijn geworden door COVID-19?

Als maatschappij dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om te zorgen voor huisdieren van mensen die ziek zijn geworden door COVID-19. Mogelijk kunnen deze dieren tijdelijk opgevangen of verzorgd worden door buren, familieleden of vrienden.

Wanneer een dier is achtergebleven omdat zijn eigenaar is opgenomen in het ziekenhuis, kan de brandweer of de dierenambulance helpen om een dier uit huis te halen en elders onder te brengen. Wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, kan verschillen per veiligheidsregio.

Als mijn hond ziek is, mag die dan worden uitgelaten?

Zieke honden uit een huishouden met iemand met klachten, mogen kort worden uitgelaten om de behoeften te doen. Dat moet, indien mogelijk, gebeuren door een andere huisgenoot dan de patiënt.  Hierbij moeten de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Ook de maatregel van 1,5 meter afstand tussen personen dient te worden opgevolgd, en u dient te vermijden dat andere mensen fysiek contact hebben met uw hond.

Kan ik mijn zieke huisdier laten testen op het coronavirus?

Wordt uw huisdier ziek en heeft het dier contact gehad met een patiënt met het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw dierenarts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluit in samen met de dierenarts of er extra onderzoek wordt gedaan.

Kan mijn huisdier behandeld worden door de dierenarts?

Hiervoor geldt de algemene regel: als uw huisdier ziek is neemt u eerst telefonisch contact op met uw dierenarts.

Moeten huisdieren nu, net als mensen, preventief binnen blijven?

Dieren kunnen gewoon naar buiten. Alleen zieke huisdieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19-patiënten moeten bij deze mensen binnen blijven. Een zieke hond uit een huishouden waar iemand klachten heeft of besmet is met het coronavirus, kan kort worden uitgelaten voor het doen van zijn behoefte. Hierbij dient de maatregel van 1,5 meter afstand tussen personen opgevolgd te worden, en u dient te vermijden dat andere mensen fysiek contact hebben met de zieke hond.

Kan ik nog knuffelen met mijn huisdier?

Wanneer u zelf klachten heeft of wanneer u COVID-19 heeft, wordt het afgeraden om met uw dier te knuffelen. Als in deze situatie ook uw huisdier ziek is, moeten ook alle huisgenoten het contact met dit zieke dier zo veel mogelijk vermijden.

Moet een hond of kat met COVID-19 geëuthanaseerd worden?

Nee, euthanasie vanwege besmettingsgevaar hoeft niet. Wanneer het dier het virus heeft opgelopen door nauw contact met een COVID-19 patiënt, kunnen zij het beste samen in quarantaine gehouden worden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/dieren