Gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren

In de praktijk zien wij veel konijnen en knaagdieren met gebitsproblemen. De gebitsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben en hebben vaak ernstige gevolgen voor het konijn of knaagdier.

Hoe ontstaan gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren

Gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren kunnen verschillende oorzaken hebben zoals:

 • Te weinig slijtage van de kiezen, veroorzaakt door verkeerde voeding
 • Te kort aan calcium en vitamine D, veroorzaakt door verkeerde voeding
 • Erfelijke afwijkingen

Te weinige slijtage van de kiezen

De tanden en kiezen van konijnen en knaagdieren blijven het hele leven doorgroeien. Om deze reden is het belangrijk dat een konijn of knaagdier knagen op de voeding zodat de tanden afslijten. Als een konijn of knaagdier onvoldoende knaagt of onvoldoende hooi krijgt slijten de tanden niet goed af en kunnen er gebitsproblemen ontstaan.

Wist je dat de voeding voor minimaal 80% uit hooi moet bestaan!

Te kort aan calcium en vitamine D

Een andere reden waardoor gebitsproblemen ontstaan is een te kort aan Calcium en vitamine D, dit komt door verkeerde voeding. Door het te kort ontstaan er wat we noemen Metabolic bone disease. Dit is een aandoening waarbij het kaakbot ontkalkt en slapper wordt. Door deze verandering in het kaakbot veranderd de stand van de tanden of komen de tanden los te staan.

Het is belangrijk om uw dier te voeren met biks. Biks is het voer waarbij alle brokjes hetzelfde zijn.  Gemengd voer, dit is het voer waarbij granen en biks door elkaar gemengd zijn, uit onderzoek blijkt dat deze voeding 100 procent kans op het ontstaan van gebitsproblemen.

Goede voeding bestaat uit 80 procent hooi, 10-15 procent groenvoer, en 5 procent biks.

Gebruik geen knaagstenen

In knaagstenen voor het konijn en knaagdier zit calcium echter dit is een te veel aan calcium. Op het moment dat u een knaagsteen aanbiedt aan uw dier vergroot dit de kans op blaasstenen.

Erfelijke afwijkingen

Ook kan een gebitsprobleem ontstaan door erfelijke afwijkingen bijvoorbeeld bij een verkeerde stand van de kaak.

Lees hier meer over gebitsproblemen bij konijnen en cavia’s.

Gevolgen van gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren

Op het moment dat het konijn of knaagdier last heeft van gebitsproblemen gaat dit vaak samen met pijn in de bek. Als gevolg van pijn in de bek gaat het dier slechter of niet meer eten. Bij konijnen en knaagdieren geeft dit snel nadelige gevolgen. Niet eten kan als gevolg hebben dat het maagdarm stelsel stil komt te liggen. Als dat gebeurd gaat het dier snel achteruit en kan het dier zelfs overlijden.

Hoe kunt u gebitsproblemen bij uw konijn of knaagdier herkennen?

 • Slechte of geen eetlust
 • Speekselen dit is te herkennen aan een natte kin
 • Plakkerige ontlasting of verstopping
 • Uitvloeiing uit ogen en neus
 • Slechte conditie

Gebitsproblemen voorkomen

Het belangrijkste om gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren te voorkomen is voeding!

Voldoende ruw voer

Ten eerste moet er voldoende ruw voer, zoals hooi ter beschikking staan voor het dier. Op deze manier kunnen de kiezen afslijten. De voeding van uw konijn of knaagdier moet minimaal voor 80 prcent uit hooi moet bestaan!

Geef biks en geen gemengd voer

Het beste is om aan uw konijn of knaagdier bikskorrels te voeren, geen gemengd voer. Konijnen en knaagdieren eten vaak alleen het lekkerste op uit de gemengde voeding. Hierdoor eet het dier niet de bikskorrel op die ertussen zitten. Dit heeft als gevolg dat het konijn of knaagdier te weinig calcium en vitamine D binnenkrijgt en problemen krijgt aan het kaakbot.

Gemengde voeding geeft 100 procent kans op het ontstaan van ernstige gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren. Het is belangrijk om het dier minimaal 80 procent hooi te voeren, 10 tot 15 procent groenvoer en maximaal 5 procent biks.

Lees hier meer over de optimale voeding bij konijnen en cavia’s.

Het behandelen van gebitsproblemen van uw konijn of knaagdier

Er zijn verschillende behandelingen voor gebitsproblemen bij konijnen en knaagdieren, zoals:

 • Haken wegslijpen
 • Snijtanden slijpen
 • Het verwijderen van snijtanden of kiezen

Bij ons op de praktijk behandelen we regelmatig konijnen en knaagdieren met gebitsproblemen. Als uw konijn of knaagdier een gebitsprobleem heeft kunt u het beste een afspraak bij ons maken. Tijdens de afspraak kan de dierenarts het gebit goed bekijken, een behandelplan met u opstellen en goed voedingsadvies geven.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.